VINTAGE WARDROBE - Online Vintage Collection

ANII '80, Periodizare: Anii '70