ACCESORII VINTAGE, Tipologie: Ruby Slipper Style

Pantofi retro Parlanti anii 80
Pantofi "Creazioni Romanelli" anii '50