Vintage

PERIODIZARE, Brand: Folli

Poseta vintage "Folli" anii '80